Vimur – modulär odlingsinredning

Vimur – den största av älvar i fornnordisk mytologi – är precis som vår första produkt Fjorgyn en odlingsmöbel som per automatik omvandlar fröer till färska krydd- och grönsaksplantor, men tack vare insikter från våra kära kunder finns det en hel del förbättringar och vidareutvecklingar i konceptet. Vimur är modulbaserad, vilket möjliggör för varje enskild kund – oavsett om det rör sig om kontorslandskap, restaurang, hotellobby eller annan publik miljö – att anpassa storlek, form och färg efter egna behov och önskemål. Vimur gör krydd- och grönsaksodling enkelt, stimulerande och till en naturlig del av inredningen – och bidrar dessutom till bättre luftkvalitet och en mer levande miljö.


TEKNIK
Med hjälp av sensorer, pumpar och egenutvecklade LED-lampor och styrsystem sker bevattning och belysning per automatik – och är optimerat efter varje typ av växt. Vissheim använder hydroponisk odlingsteknik och har tagit fram en odlingskapsel, innehållande fröer, näring och medium, som med enkelhet placeras i modulen. Användaren väljer sedan ett lämpligt program i den tillhörande appen och trycker på play för att starta odlingen.

DESIGN
Vimur har en anpassningsbar design – kunden kan, om ingen av standardkonfigurationerna passar in i dennes miljö, konfigurera sin egna, personliga lösning och exempelvis välja antal moduler, sammansättning och färg. Med hjälp av modulariteten kan Vimur vara både rumsavdelare i ett kontorslandskap, växtvägg i en hotellobby och salladsbar i en restaurang – endast fantasin hos ansvarig inredare sätter gränser.

MARKNAD?
Konceptfasen är i sitt slutskede och en första fullskalig prototyp beräknas vara färdig i juni 2018. Första produktionsserien uppskattas äga rum i november samma år och målet är att Vimur ska vara beställningsbar i februari 2019. Är du intresserad av att vara med i den första produktionsserien, eller bara vill veta mer om produkten inför framtiden? Kontakta isåfall VD Erik Söderby för mer detaljer, erik@vissheim.com.